ks. mgr Tadeusz Karasiewicz - proboszcz naszej parafii.

ks. Mateusz Kubusiak - urodzony 12 lipca 1984 w Jaworze.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (licencjat) oraz an Uniwersytecie Opolskim (magisterium z pedagogiki). W latach 2006-2009 pracował jako pracownik socjalny Domu Małych Dzieci w Jaworze. W latach 2009-2014 odbył studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, które uwieńczył przyjęciem z rąk ks. bpa Ignacego Deca święceń kapłańskich.

Motto posługi kapłańskiej to słowa z Pierwszego Listu Świętego Jana "Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim".

ks. kan. dr Grzegorz Kupczyk - urodzony 25 kwietnia 1973 roku w Świebodzicach

Pochodzi z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. W latach 1992-1998 studiował na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 30 maja 1998 roku z rąk J.E. Ks. Bpa Tadeusza Rybaka. Jako kapłan kontynuował formację intelektualną na PWT we Wrocławiu i w roku 2010 uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w specjalizacji Historia Kościoła. W roku 2012 wydał publikację naukową p.t.: „Struktury organizacyjne Kościoła i praca duszpasterska w dekanacie strzegomskim w latach 1945-1966” Publikacja ta była owocem kilkuletniej kwerendy archiwum diecezjalnego Kurii Świdnickiej oraz zasobów archiwalnych poszczególnych placówek parafialnych dekanatu strzegomskiego.  Posługiwał w parafii św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu (1998-2000), św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu (2000-2005), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie (2005-2008), św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu (2008-2012), św. Aniołów Stróżów (2012-2013). W latach 2013-2020 posługiwał jako kapelan w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych w Ludwikowicach Kłodzkich. W placówce tej był również kapelanem Sióstr Franciszkanek Szpitalnych, które prowadzą dom. Tam zdobył doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przez krótki czas pełnił funkcję administratora parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wałbrzychu (2020-2021). Od lutego 2021 r. został ustanowiony rezydentem w strzegomskiej parafii Najświętszego Zbawiciela i Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel. Jako motto swojej posługi przyjął słowa zaczerpnięte z Psalmu 40: „Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania”.   

Poprzedni opiekun naszej parafii

Ksiądz Marek Żmuda, ur. 3.02.1960 w Lutyni, pow. Środa Śl.

Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1986 we Wrocławiu z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza.

W latach 1986-9 wikariusz w parafii MB Królowej Polski w Świdnicy, w latach 1989-94 wikariusz w parafii garnizonowej św. Krzyża w Jeleniej Górze.  W latach 1994-6 wikariusz w katedrze św. Piotra i Pawła w Legnicy; od 06.1996 do 03.1997 proboszcz parafii św. Michała w Dobromierzu.

Od 1.03.1997 proboszcz tutejszej parafii. Po ciężkiej chorobie zmarł dnia 30.06.2020