Intencje mszalne
Intencje mszalne 4.10.2015
NIEDZIELA - 4.10.2015.
godz. 7.30 + Jan PĘDZIWIATR 4 greg.
godz. 9.00 + Helena 29 r.,Janusz 35 r.,Andrzej 40 r.,Piotr 5 r. Dynakowscy, Stanisław Mika 17 r
godz. 9.00 + Michał WOLSKI 16 r. i Lucyna
godz. 9.00 + Józef CIEŚLIK 7 r., Teresa, Tadeusz i Jan
godz. 10.30 W int. Zofii i Jerzego ŁOPUSZYŃSKICH w 50 rocz. ślubu i za córki z rodzinami
godz. 10.30 W int. Justyny CHWAŁA w 25 rocznicę urodzin
godz. 12.00 + Józef RUŃKA 21 r., Władysław i Helena
godz. 12.00 + Natalia i Konstanty ROJEWSCY i zmarli z rodziny
godz. 18.30 W int. Artura w 40 rocznicę urodzin, za żonę i dzieci
PONIEDZIAŁEK - 5.10.2015.
godz. 9.00 + Franciszek, Julia, Kazimierz, Zdzisław BUSZTA
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 1 greg.
godz. 17.30 + Jan PĘDZIWIATR 5 greg.
godz. 17.30 + Franciszek 9 r. i Maria 5 r. PIĄTEK
WTOREK - 6.10.2015.
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 2 greg.
godz. 17.30 + Walerian NIECHWIADOWICZ 41 r.
godz. 17.30 + Jan PĘDZIWIATR 6 greg.
ŚRODA - 7.10.2015.
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 3 greg.
godz. 9.00 Za kapłanów od Margaretek
godz. 17.30 + Jan PĘDZIWIATR 7 greg.
godz. 17.30 W int. członków nowej Róży pw. św. Jana Pawła II, modlących się małżeństw
CZWARTEK - 8.10.2015.
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 4 greg.
godz. 17.30 W int. Ks. Romana o potrzebne dla niego łaski
godz. 17.30 + Jan PĘDZIWIATR 8 greg.
PIĄTEK - 9.10.2015.
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 5 greg.
godz. 9.00 + Jan PĘDZIWIATR 9 greg.
godz. 17.30 + Krzysztof SANDURSKI 1 r., rodzice : Maria i Roman
SOBOTA - 10.10.2015.
godz. 9.00 + Józefa 5 r., Franciszek i Wacław z rodziny JANDZIS
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 6 greg.
godz. 18.30 + Jan PĘDZIWIATR 10 greg.
godz. 18.30 + Władysław Ważydrąg 3 r., Marianna i Władysław Krok, Teresa, Władysław i
Lucyna Ważydrąg, Józef Mazurek
NIEDZIELA - 11.10.2015.
godz. 7.30 + Jadwiga i Władysław MALESZKO, i zmarli z rodz. MALESZKO i BORYSIUK
godz. 9.00 + Janina KRAWCZYK 7 greg.
godz. 9.00 + Bożena 12 r. i Zbigniew 6 r.
godz. 9.00 + Czesława 7 r., Stanisław 23 r. MOCZULSCY i z rodz. Waszczuk i Moczulskich
godz. 10.30 + Zuzanna BADECKA 1 r. i zmarli z rodziny BADECKICH i PIOTROWSKICH
godz. 10.30 + Bruno Laske 2 r., Konrad, Pelagia, Franciszek, Waleria, Janina,Tadeusz,Stanisław
godz. 12.00 + Edward URBANIK 31 r., rodzice i rodzeństwo
godz. 12.00 W int. Stanisława STOLARSKIEGO w 70 rocznicę urodzin
godz. 12.00 + Edward PYLAK z okazji urodzin przypadających za życia
godz. 18.30 + Jan PĘDZIWIATR 11 greg.
Intencje mszalne 27.09.2015
NIEDZIELA - 27.09.2015.
godz. 7.30 + Weronika TARANEK 27 greg.
godz. 9.00 + Czesław 31 r. i Zbigniew BOROWIEC
godz. 9.00 + Anna 27 r. i Urszula DRĄG i zmarli z rodziny DRĄG i ROGOŻA
godz. 9.00 W int. Jana Chmury i Ryszarda Żmijewskiego o szczęśliwy start w dzisiejszym
maratonie berlińskim, zdrowie i Boże błogosławieństwo
godz. 10.30 + Janina i Michał SZCZUR
godz. 10.30 W int. Aurelii Świdurskiej w 6 r. ur. i rozpoczynająca naukę w szkole, za jej
rodziców i całą rodzinę (od babci Krystyny)
godz. 12.00 + Hanna 5 r., Zenon 18 r., Zofia i Feliks z rodziny PIESIAK
godz. 12.00 + Józefa, Jan i Jerzy Tokarscy, Kazimiera, Krystyna, Aleksandra i Mirosław Leśków
godz. 12.00 W int. Marii i Ryszarda w 36 rocz. ślubu, za ich dzieci i wnuków
godz. 17.00 W int. Ani w 3 rocz. ur. i za jej rodziców : Agnieszkę i Marcina oraz siostrę Basię
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 27 greg.

PONIEDZIAŁEK - 28.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 28 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 28 greg.
WTOREK - 29.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 29 greg.
godz. 9.00 + Tadeusz RUDNICKI, Jan, Aniela z rodziny RATAJCZAK
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 29 greg.
ŚRODA - 30.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 30 greg. - ostatnia
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 30 greg. - ostatnia
CZWARTEK - 1.10.2015.
godz. 9.00 + Jan PĘDZIWIATR 1 greg.
godz. 17.30 O powołania kapłańskie i zakonne
godz. 17.30 Dziękczynna za + babcię Marię i mamę Emilię SUŁYK z prośbą o życie wieczne
PIĄTEK - 2.10.2015.
godz. 9.00 + Jan NOWAK, Feliks i Maria
godz. 17.30 + Jan PĘDZIWIATR 2 greg.
godz. 17.30 W int. siostry Heleny i wnuczki Ady o zdrowie i Boże błogosławieństwo
SOBOTA - 3.10.2015.
godz. 9.00 W int. Dawida PIETRAS w 18 rocznicę urodzin
godz. 9.00 O zadość. Niep. Sercu NMP - za czyny takich, którzy profanują wizerunki NMP
godz. 18.30 + Jan PĘDZIWIATR 3 greg.

NIEDZIELA - 4.10.2015.
godz. 7.30 + Jan PĘDZIWIATR 4 greg.
godz. 9.00 + Helena 29 r., Janusz 35 r., Andrzej 40 r., Piotr 5 r., Dynakowscy, Stanisław Mika
godz. 9.00 + Michał WOLSKI 16 r. i Lucyna
godz. 9.00 + Józef CIEŚLIK 7 r., Teresa, Tadeusz i Jan
godz. 10.30 W int. Zofii i Jerzego ŁOPUSZYŃSKICH w 50 rocz. ślubu, za córki z rodzinami
godz. 10.30 W int. Justyny CHWAŁA w 25 rocznicę urodzin
godz. 12.00 + Józef RUŃKA 21 r., Władysław i Helena
godz. 12.00 + Natalia i Konstanty ROJEWSCY i zmarli z rodziny
godz. 18.30 W int. Artura w 40 rocznicę urodzin, za żonę i dzieci

Intencje mszalne 20.09.2015
NIEDZIELA - 20.09.2015.
godz. 7.30 + Weronika TARANEK 20 greg.
godz. 9.00 + Anna i Ksawery HAŁAS
godz. 9.00 W int. Lecha o zdrowie i Boże błogosławieństwo
godz. 10.30 + Irena 7 r. i Zenon BRDAK
godz. 10.30 W int. Niny w 7 r. ur. i Leny w 3 r. ur. ADAMUS
godz. 10.30 W int. Mai KACZOROWSKIEJ w 7 rocz. urodzin
godz. 12.00 + Stefania i Władysław KORONA i za ich syna + Zygmunta
godz. 12.00 W int. Katarzyny w 18 rocz. urodzin
godz. 12.00 + Zofia MICHALISZYN i z rodziny MICHALISZYN i DIDUSZKO
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 20 greg.

PONIEDZIAŁEK - 21.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 21 greg.
godz. 9.00 + Adolf PRZYBOŚ (od rodziny z Sanoka)
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 21 greg.
WTOREK - 22.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 22 greg.
godz. 9.00 + Kazimierz Soliński 21 r z Solińskich,Wołoch,Sajdłowskich,Iwanickich,Wysockich
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 22 greg.
ŚRODA - 23.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 23 greg.
godz. 9.00 + Stanisław ROMANOWICZ
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 23 greg.
godz. 17.30 W int. syna Damiana w 40 rocz. ur., za jego żonę i syna Adriana
CZWARTEK - 24.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 24 greg.
godz. 9.00 W int. Marzeny ZATORSKIEJ w 45 rocz. ur., za jej męża i córkę
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 24 greg.
PIĄTEK - 25.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 25 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 25 greg.
godz. 17.30 W int. Klaudii w 20 rocznicę urodzin i za jej mamę Agnieszkę
SOBOTA - 26.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 26 greg.
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 26 greg.
godz. 18.30 + Mirosław FIOR 10 r. (od siostry, rodziny i przyjaciół)

NIEDZIELA - 27.09.2015.
godz. 7.30 + Weronika TARANEK 27 greg.
godz. 9.00 + Czesław 31 r. i Zbigniew BOROWIEC
godz. 9.00 + Anna 27 r. i Urszula DRĄG i z rodz. DRĄG i ROGOŻA
godz. 10.30 + Janina i Michał SZCZUR
godz. 10.30 W int. Aurelii Świdurskiej w 6 r. ur. i za jej rodziców (od babci Krystyny)
godz. 12.00 W int. Marii i Ryszarda w 36 rocznicę ślubu, za ich dzieci i wnuków
godz. 12.00 + Hanna 5 r. i Zenon 18 r. PIESIAK , Zofia i Feliks PIESIAK
godz. 12.00 + Józefa, Jan i Jerzy Tokarscy, Kazimiera, Krystyna, Aleksandra i Mirosław Leśków
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 27 greg.

Intencje mszalne 13.09.2015
NIEDZIELA - 13.09.2015.
godz. 7.30 + Weronika TARANEK 13 greg.
godz. 7.30 + Janina KRAWCZYK 1 r.
godz. 7.30 W int. Jadwigi CEBULA w 85 rocz. urodzin (od synów z rodzinami)
godz. 9.00 + Magdalena i Ryszard PERCHUN
godz. 9.00 W int. Marii i Fryderyka GŁOWACKICH w 45 rocznicę ślubu
godz. 9.00 W int. Ireny i Jerzego ŁYSOMIRSKICH w 40 rocznicę ślubu
godz. 10.30 + Bogdan ARENDARCZYK 1 r.
godz. 10.30 W int. Małgorzaty i Bogdana w 50 rocz. urodzin
godz. 12.00 + Julia i Józef Ossowscy, Jan, Aleksander, Maryla, Mieczysław, Krzysztof Cybulski
godz. 12.00 W int. Bartłomieja w 3 rocznicę urodzin
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 13 greg.

PONIEDZIAŁEK - 14.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 14 greg.
godz. 17.30 + Prakseda BOMBA 1 r. I Andrzej DUŻY 5 r.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 14 greg.
WTOREK - 15.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 15 greg.
godz. 17.30 + Anna 17 r. i Józef 6 r. MATKOWSCY
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 15 greg.
ŚRODA - 16.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 16 greg.
godz. 9.00 + Kazimiera KULEBA 16 greg.
godz. 17.30 Zbiorowa do MB Szkaplerznej
CZWARTEK - 17.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 17 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 17 greg.
godz. 17.30 + Zygmunt KORONA 2 r. i zmarli rodzice
PIĄTEK - 18.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 18 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 18 greg.
godz. 17.30 + Adolf PRZYBOŚ w 30 dzień po śmierci od uczestników pogrzebu
SOBOTA - 19.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 19 greg.
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 19 greg.
godz. 18.30 + Maria KORNAŚ

NIEDZIELA - 20.09.2015.
godz. 7.30 + Weronika TARANEK 20 greg.
godz. 9.00 + Anna i Ksawery HAŁAS
godz. 9.00 W int. Lecha o zdrowie i Boże błogosławieństwo
godz. 10.30 + Irena 7 r. i Zenon BRDAK
godz. 10.30 W int. Niny w 7 rocznicę urodzin i Leny w 3 r. ur. ADAMUS
godz. 12.00 W int. Katarzyny w 18 rocznicę urodzin
godz. 12.00 + Stefania i Władysław KORONA, i za syna Zygmunta
godz. 12.00 + Zofia MICHALISZYN i z rodziny MICHALISZYN i DIDUSZKO
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 20 greg.

Intencje mszalne 6.09.2015
NIEDZIELA - 6.09.2015.
godz. 7.30 + Edward 24 r., Kazimiera i Bolesław BOBEL, Jan i Kazimiera DANIEL
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 6 greg.
godz. 9.00 + Kazimierz 15 r. i Andrzej DROZD, Helena, Marianna i Roman PONIEWIERSCY
godz. 9.00 W int. Anny i Daniela ADAMUS w 10 rocznicę ślubu
godz. 10.30 + Józef POTOCZNY 4 r. i zmarli z rodziny KARAŚ i HAJDUK
godz. 10.30 + Zygmunt MATYSZKIEWICZ 46 r. i zmarli z rodziny
godz. 12.00 + Andrzej i Walerian 5 r. GÓRECCY, Jan WOJTKÓW 23 r.
godz. 12.00 W int. Wiesława i Sabiny w 15 rocznicę ślubu
godz. 12.00 W int. członków wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii i za ich rodziny
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 6 greg.

PONIEDZIAŁEK - 7.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 7 greg.
godz. 17.30 + Józefa MALISZEWSKA 2 r.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 7 greg.
WTOREK - 8.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 8 greg.
godz. 9.00 W dniu Narodzenia MB Apostolstwo Modlitwy za Kapłanów „Złota Róża"
powierza wszystkie swoje intencje i błagania
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 8 greg.
ŚRODA - 9.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 9 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 9 greg.
CZWARTEK - 10.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 10 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 10 greg.
godz. 17.30 + Jan PĘDZIWIATR w 30 dzień po śmierci od uczestników pogrzebu
PIĄTEK - 11.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 11 greg.
godz. 17.30 + Kazimiera KULEBA 11 greg.
godz. 17.30 W int. Sylwii i Daniela w 3 rocznicę ślubu
SOBOTA - 12.09.2015.
godz. 9.00 + Weronika TARANEK 12 greg.
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 12 greg.
godz. 18.30 W int. Joanny o Boże błogosławieństwo

NIEDZIELA - 13.09.2015.
godz. 7.30 + Weronika TARANEK 13 greg.
godz. 7.30 W int. Jadwigi CEBULA w 85 rocznicę urodzin (od synów z rodzinami)
godz. 9.00 + Magdalena i Ryszard PERCHUN
godz. 9.00 W int. Marii i Fryderyka GŁOWACKICH w 45 rocznicę ślubu
godz. 10.30 + Bogdan ARENDARCZYK 1 r.
godz. 10.30 W int. Małgorzaty i Bogdana w 50 rocznicę urodzin
godz. 12.00 W int. Bartłomieja w 3 rocznicę urodzin
godz. 12.00 + Janina KRAWCZYK 1 r.
godz. 12.00 + Julia i Józef OSSOWSCY, Jan, Aleksander, Mieczysław, Krzysztof CYBULSKI
godz. 18.30 + Kazimiera KULEBA 13 greg.

<< Start < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następny > Koniec >>

Rezultatów 1 - 9 z 201